Pia

In by carsten

3650
BARS (Anti-Stress) Bars-behandling gav ro og luft til tankerne i en svær og stresset periode! Tak for at vi fik sat tempoet ned i hverdagen og fik bedre overblik over bekymringerne.